Vị trí của bạn: kubet 868 > kubet 868 >
Bạn có thể tạo trò chơi di động bóng đá của người chơi _GpvTZYBZ
Ngày 2022-11-10 05:29     HITS: 60

Bạn có thể tạo trò chơi di động bóng đá của người chơi _GpvTZYBZ

Bạn có thể tạo trò chơi di động bóng đá của người chơi [SEP] Các trò chơi bóng đá với các cầu thủ của riêng họ, người chơi có thể tạo ra các đội của riêng họ và thuê huấn luyện viên của họ.

Bạn cũng có thể biên dịch các trò chơi của người chơi và sử dụng các kỹ năng trinh sát trong trò chơi.

① Người chơi có thể mua và đào tạo người chơi, và đào tạo số lượng người chơi để cố định và tích cực tấn công.

② Người chơi không chỉ có thể cải thiện khả năng tấn công của người chơi, mà còn nuôi dưỡng khả năng ③ Tất nhiên, cũng có một trò chơi [UNK] Thời gian tốt nhất [UNK] Biến người chơi bạn có thể nhận được đấu thầu thực tế ;④ Hai [UNK] Tài năng tốt nhất [UNK] Số lượng ② Mục tiêu trò chơi của người chơi có thể tạo ra 500.

000, hơn 600.

000, hơn 500.

000, hơn 500.

000.

Cầu thủ của thủ môn cầu thủ là chế độ trò chơi của thủ môn (như+trách nhiệm thủ môn (như RAID) không có chế độ giao dịch).

Công việc là gì và người chơi làm gì,kubet 868 chẳng hạn như

Powered by kubet 868 @2013-2022 RSS地图 HTML地图